نامه‌های سوشیانت هزارم » حقّ شکسته‌دلان

اولی به نیکی | صفحه اصلی | صفتی از خدای

سه شنبه,21 اکتبر, 2008

حقّ شکسته‌دلان

این جمله‌ی ایوب پیامبر کار امروز مرا ساخت: حقّ شکسته‌دل از دوست‌اش ترحّم است، اگرچه هم ترس قادر مطلق را ترک کند. در این جمله از کتاب ایوب [۱۴:۶] بوی خوش نغمه‌های راز گونه‌ی علی را می‌توان استشمام کرد در مناجات کمیل.

خیر الکلام ما قل و دل!یک نظر برای حقّ شکسته‌دلان نوشته شده است.

 1. ...بود؟

  دارم سخنی با تو گفتن نتوانم
  وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم
  تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهت
  من مست چونانم که شنفتن نتوام
  ای چشم تو بشنو ز نگاهم
  دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم

شما نیز نظرتان را بنویسید.