نامه‌های سوشیانت هزارم » درویش

بزرگ بود و هست | صفحه اصلی | سلطان

شنبه,۲۵ تیر, ۱۳۸۴

درویش

آنجا که نظر گاه دل درویش است
سرچشمه ی آب زندگانی بیش است
زنهار میازار دل درویشان
درویش علی نیست ، علی درویش است
سیدخلیل عالی نژاد


شما نیز نظرتان را بنویسید.