نامه‌های سوشیانت هزارم » سپيده

آرام آرام | صفحه اصلی | امروز سوم جماد‌ي‌الثاني است

شنبه,9 جولای, 2005

سپيده

«ما أقرَبَ اليَومَ مِن تَباشير غَد!»
چه نزديك است امروز، به فردايي كه سپيده آن خواهد دميد !
نهج البلاغه،‌ خطبه150

امان از قربتِ علي !شما نیز نظرتان را بنویسید.