نامه‌های سوشیانت هزارم » یاد استاد حسن کسایی

یاد خداوندگار نی | صفحه اصلی | مرگ در خرداد ماه

پنجشنبه,14 ژوئن, 2012

یاد استاد حسن کسایی

عموماً مرحوم استاد حسن کسایی را با ساز نی به یاد دارند یا می‌شناسند. درست‌تر اما این است که او در نواختن سه‌تار نیز دستی به استادیِ تمام داشت و آواز را هم سخت جان‌دار و به سبک اصفهان می‌خواند. تکه فیلمی ببینید از سه‌تار نوازی ایشان به همراه بیتی آواز از حکیم صفای اصفهانی. روح‌اش قرین رحمت حضرت یزدان.

شعر آواز:
چنین شنیدم که لطف یزدان، به روی جوینده در نبندد
دری که بگشاید از حقیقت، بر اهل عرفان دگر نبنددیک نظر برای یاد استاد حسن کسایی نوشته شده است.

  1. Fatemeh

    Dear Mr. Reyazi,
    Thank you very much for sharing this wonderful masterpiece with us. Congratulation on your excellent taste of music,
    God Bless his soul
    .

شما نیز نظرتان را بنویسید.