نامه‌های سوشیانت هزارم » پُر شو از او چون آینه

آمد سحری ندا ز میخانه‌ی ما… | صفحه اصلی | اگر می‌شد… چی می‌شد!

یکشنبه,۳ مهر, ۱۳۹۰

پُر شو از او چون آینه

سید خلیل است و اشراق و خاصیت آینه‌گی…
حرف دیگری ندارم. همین!

×لطفاً برای دعوت دیگران به شنیدن آثار موسیقایی که این‌جا منتشر می‌کنم تنها به همین‌جا لینک دهید.×شما نیز نظرتان را بنویسید.