نامه‌های سوشیانت هزارم » راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا

نگاه سوم | صفحه اصلی | درباره‌ی یک ویژه‌نامه

پنجشنبه,۲ دی, ۱۳۸۹

راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا
یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا
نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی
سینه‌ی مشروح تویی بر در اسرار مرا
نور تویی سور تویی دولت منصور تویی
مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا
قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی
قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا
حجره‌ی خورشید تویی خانه‌ی ناهید تویی
روضه‌ی امید تویی راه ده ای یار مرا
روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی
آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا
دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی
پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا
این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی
راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا

×لطفاً برای دعوت دیگران به شنیدن یا دیدن آثار موسیقایی که این‌جا منتشر می‌کنم تنها به همین‌جا لینک دهید.×۲ نظر برای راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا نوشته شده است.

  1. ایمان

    هرچند که استاد ناظری اثر درخشان بسیار دارد اما این اثر-یار مرا- هیچ گاه از درخشش کاسته نمی شود .
    رو سر بنه به بالین ایشون رو هم خیلی دوست دارم به همراه قطعات سپیده و آتش در نیستان که معمولاً به صورت یک اجرای بهم پیوسته با یار مرا شنیدم…
    بسیار زیبا و روحانیست…

  2. ایمان

    آقا اینجا از این سیستم های ای میل ی نداره که هر وقت آپ کردید یه خبری برسونه؟؟؟

شما نیز نظرتان را بنویسید.