نامه‌های سوشیانت هزارم » آن سیزده!

صبوحی (۱۲) – عیدانه | صفحه اصلی | سمینار دین و مدرنیته

یکشنبه,۲۲ مرداد, ۱۳۸۵

آن سیزده!

دلم تنگ بود. بازهم خاطره­ها. دیوان شهریار را برداشتم و باز کردم. سیزده­ِ نوروز نیست اما…

سیزده را همه عالم به­در از شهر امروز
من خود آن سیزدهم کز همه عالم به­درمشما نیز نظرتان را بنویسید.