نامه‌های سوشیانت هزارم » 2008 » اکتبر
دوشنبه,6 اکتبر, 2008

سعی نابرده

گاهی وقت‌ها سعی می‌کنم درد‌های‌ام را میان خنده‌های تو پنهان کنم.

دوشنبه,6 اکتبر, 2008

ره‌آورد سفر

برخیز تا یک‌سو نهیم این دلق ارزق فام را
بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوا نام را

هر ساعت از نو قبله​ای با بت پرستی می​رود
توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را

این ابیات جناب شیخ اجل سعدی تا انتهای غزل، این چند روز که در شهر یار و دل‌دار بودم زیر لب ورد زبان‌ام بود. گفتم شما را هم میهمان کنم.« صفحه بعد