نامه‌های سوشیانت هزارم » 1390 » سپتامبر
چهارشنبه,۲ آذر, ۱۳۹۰

قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّی آیَةً