نامه‌های سوشیانت هزارم » 1390 » آوریل
یکشنبه,۵ تیر, ۱۳۹۰

از آیات اشراقی

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى صابر…