نامه‌های سوشیانت هزارم » 1388 » آوریل
یکشنبه,۲۱ تیر, ۱۳۸۸

خلخال‌ها

خوش ‌به حال خلخال‌های زن یهودی ۱۴۰۰سال پیش.

پ.ن. نوشتن‌ام نمی‌آید. یعنی در حال خفگی‌ام. تا محمدرضا جلایی‌پور، سمیه توحیدلو، عماد بهاور که از دوستان‌اند و سعید حجاریان همگی آزاد نشوند امید فرجی در آزاد شدن زبان من هم نمی‌رود. حرف‌ها می‌آیند بعد ناگهان در فضایی تیره و تار محو می‌شوند….