نامه‌های سوشیانت هزارم » هزار نکته
یکشنبه,۲۵ مهر, ۱۳۸۹

شوخی سنگین محیط

آوردن حرف «هـ» در آخر کلمه‌ی دانشگاه شوخی سنگینی بود که که محیط با من کرد و من سال‌ها دانشگاهی ماندم، بی آن که دانشی داشته باشم.